کلام موثر،
خلق ارزش،
ارائه راهکارهای هوشمند و پایبندی به مسیر پیش‌رو،

باور ماست

از چشم‌انداز تا واقعیت

رستِک بر پایه‌های تفکر نوآور، ارتباطات شفاف و تاثیرگذار و تعهد به برنامه‌های استراتژیک بنا شده است.

داستان
ما

2
ما یک صدا هستیم
ما صدای خود را در سیمای سلامت یافتیم. با همفکری جمعی از متخصصان و نخبگان کشور، قدم در مسیر ساخت رویای خود برای داشتن جامعه‌ای سالم‌تر برداشتیم.
1
زندگی انسان مهم است
ماموریت ما ارتقا سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی از طریق دسترسی آسان به مراقبت‌های بهداشتی در شرایط ایمن است.
4
زمان ایجاد تغییرات
هاسپیتِک یک سامانه نوآور در صنعت مراقبت‌های بهداشتی درمانی برای مدیریت هوشمند با تمرکز بر رفع نیازهای بیمارستان است.
3
ما به تصمیمات بهتر نیاز داریم
هدف رستِک بهبود سلامت انسان با کمک به مراکز پزشکی برای تصمیم‌گیری مبتنی بر اطلاعات و فرآیندهای درمانی هوشمند است.
2
ما یک صدا هستیم
ما صدای خود را در سیمای سلامت یافتیم. با همفکری جمعی از متخصصان و نخبگان کشور، قدم در مسیر ساخت رویای خود برای داشتن جامعه‌ای سالم‌تر برداشتیم.
1
زندگی انسان مهم است
ماموریت ما ارتقا سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی از طریق دسترسی آسان به مراقبت‌های بهداشتی در شرایط ایمن است.
4
زمان ایجاد تغییرات
هاسپیتِک یک سامانه نوآور در صنعت مراقبت‌های بهداشتی درمانی برای مدیریت هوشمند با تمرکز بر رفع نیازهای بیمارستان است.
3
ما به تصمیمات بهتر نیاز داریم
هدف رستِک بهبود سلامت انسان با کمک به مراکز پزشکی برای تصمیم‌گیری مبتنی بر اطلاعات و فرآیندهای درمانی هوشمند است.

داستان ما

2
ما یک صدا هستیم
ما صدای خود را در سیمای سلامت یافتیم. با همفکری جمعی از متخصصان و نخبگان کشور، قدم در مسیر ساخت رویای خود برای داشتن جامعه‌ای سالم‌تر برداشتیم.
1
زندگی انسان مهم است
ماموریت ما ارتقا سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی از طریق دسترسی آسان به مراقبت‌های بهداشتی در شرایط ایمن است.
4
زمان ایجاد تغییرات
هاسپیتِک یک سامانه نوآور در صنعت مراقبت‌های بهداشتی درمانی برای مدیریت هوشمند با تمرکز بر رفع نیازهای بیمارستان است.
3
ما به تصمیمات بهتر نیاز داریم
هدف رستِک بهبود سلامت انسان با کمک به مراکز پزشکی برای تصمیم‌گیری مبتنی بر اطلاعات و فرآیندهای درمانی هوشمند است.

ارزش ها

چشم‌انداز ما

تمامیت
حفظ حرمت کلام و پایبندی به تعهدات از ارزش‌های اساسی ماست. تقید به کلام یک مسئولیت جمعی و مستلزم هوشیاری و مشارکت مداوم است.
توسعه مستمر
ما برای ادامه مسیر و همراهی با بهترین‌ها به تکامل اعتقاد داریم. توسعه مستمر نه تنها یک ارزش، بلکه نقشه راه ما در رستِک است.
خلق مشترک
هم‌افزایی با مشتریان و ذینفعان برای هدایت نوآوری و موفقیت متقابل، سرلوحه‌ای برای بروزرسانی محصولات و خدمات ما و پیشبرد امور است.
تحول جمعی
ما به دنبال تحول و تکامل خود برای ایجاد جامعه‌ای شادتر و سالم‌تر هستیم. این ارزش در بطن خود فلسفه وجودی رستِک را به تصویر می‌کشد.
ارتباطات
ایجاد یک پل ارتباطی میان جامعه و کادر درمان
اعتبارسنجی
مرجع اطلاعات معتبر برای تصمیم گیری موثر بر اساس اطلاعات
بهینه‌سازی
شبیه‌سازی، بهینه‌سازی و هوشمندسازی فرآیندهای مراقبت‌های بهداشتی

ارزش ها

تمامیت
حفظ حرمت کلام و پایبندی به تعهدات از ارزش‌های اساسی ماست. تقید به کلام یک مسئولیت جمعی و مستلزم هوشیاری و مشارکت مداوم است.
توسعه مستمر
ما برای ادامه مسیر و همراهی با بهترین‌ها به تکامل اعتقاد داریم. توسعه مستمر نه تنها یک ارزش، بلکه نقشه راه ما در رستِک است.
خلق مشترک
هم‌افزایی با مشتریان و ذینفعان برای هدایت نوآوری و موفقیت متقابل، سرلوحه‌ای برای بروزرسانی محصولات و خدمات ما و پیشبرد امور است.
تحول جمعی
ما به دنبال تحول و تکامل خود برای ایجاد جامعه‌ای شادتر و سالم‌تر هستیم. این ارزش در بطن خود فلسفه وجودی رستِک را به تصویر می‌کشد.

چشم‌انداز ما

ارتباطات
ایجاد یک پل ارتباطی میان جامعه و کادر درمان
اعتبارسنجی
مرجع اطلاعات معتبر برای تصمیم گیری موثر بر اساس اطلاعات
بهینه‌سازی
شبیه‌سازی، بهینه‌سازی و هوشمندسازی فرآیندهای مراقبت‌های بهداشتی
اعضای تیم
Mazaheri
مهرداد مظاهری
بنیانگذار و مدیرعامل
Sara
سارا نعیمی
مدیر اجرایی
IMG_20231130_192755
حسن نصر
هم‌بنیانگذار و مدیر فنی
Hossein
حسین میرزاده
راهبر طراحی محصول
1701086446727
صنم کدخدایی
مدیر رسانه و محتوا
Mohammad
محمد احمدی
راهبر استراتژیک
اعضای تیم
Mazaheri
مهرداد مظاهری
بنیانگذار و مدیرعامل
Sara
سارا نعیمی
مدیر اجرایی
IMG_20231130_192755
حسن نصر
هم‌بنیانگذار و مدیر فنی
Hossein
حسین میرزاده
راهبر طراحی محصول
1701086446727
صنم کدخدایی
مدیر رسانه و محتوا
Mohammad
محمد احمدی
راهبر استراتژیک
یک صندلی برای شما

رستک محیطی امن و قابل اعتماد برای همکاری و نوآوری می سازد و برای آموزش و ارتقا ارزش قائل است. اگر شما هم به دنبال دستاوردهای پیشرو و گسترش مرزهای محدودیت‌ها هستید، رزومه خود را برای ما ارسال کنید.

گواهینامه ها

گواهی ممیزی تکنولوژی

دریافت شده در اردیبهشت 98

مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور

دریافت شده در شهریور 1399

گواهی تأیید و ثبت نرم افزار

دریافت شده در آبان 1400

گواهی ارزیابی امنیتی

دریاقت شده در بهمن 1397

گواهی ارزیابی امنیتی محصول

دریافت شده در آبان 1400

گواهینامه ها

گواهی ممیزی تکنولوژی

دریافت شده در اردیبهشت 98

مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور

دریافت شده در شهریور 1399

گواهی تأیید و ثبت نرم افزار

دریافت شده در آبان 1400

گواهی ارزیابی امنیتی

دریاقت شده در بهمن 1397

گواهی ارزیابی امنیتی محصول

دریافت شده در آبان 1400