در کنار شما هستیم!

اگر مشتاق آشنایی بیشتر با جزئیات سامانه و بررسی امکان سازگاری آن با مرکز درمانی خود هستید، فرم درخواست جلسه با مشاوران رستِک را تکمیل کنید.

ایمیل
دسترسی به تیم ما از طریق ایمیل
info@rastech.health
شماره تماس
شنبه تا چهارشنبه 8 الی 16.30 پنجشنبه‌ها 8 الی 13.30
09931412532

در کنار شما هستیم!

اگر مشتاق آشنایی بیشتر با جزئیات سامانه و بررسی امکان سازگاری آن با مرکز درمانی خود هستید، فرم درخواست جلسه با مشاوران رستِک را تکمیل کنید.