بیمارستان‌هایی که به ما اعتماد کرده‌اند:

سال 1399

معاونت درمان اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و 37 بیمارستان تابعه

مرکز آموزشی درمانی هاشمی نژاد

بیمارستان امام رضا لارستان

بیمارستان سینا اصفهان

بیمارستان امیدوار لارستان

بیمارستان نبی اکرم خنج

سال 1400

مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) تهران

مرکز آموزشی درمانی نمازی شیراز

بیمارستان 22 بهمن نیشابور

سال 1401

موسسه خیریه محک

بیمارستان توانبخشی رفیده

بیمارستان شریعتی تهران

سال 1402

بیمارستان نیکان سپید

بیمارستان پارس رشت

بیمارستان خیریه قلب الزهرا(س) شیراز

بیمارستان حافظ شیراز

بیمارستان شهید آیت الله دستغیب شیراز

بیمارستان خلیلی شیراز

بیمارستان کوثر شیراز

بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و فوریت‌های جراحی شهید رجایی

مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر فقیهی شیراز

بیمارستان سیدالشهدا یزد

بیمارستان آنکولوژی امیر شیراز

بیمارستان چشم پزشکی دکتر خدادوست شیراز

بیمارستان مادر و کودک شوشتری شیراز

بیمارستان فیروزآبادی شهر ری

بیمارستان آرمان تهران

بیمارستان شاه ولی یزد